Historia zboru

Historia zboru BETEL Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinku sięga początku lat osiemdziesiątych. Wtedy, funkcjonując jako placówka zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Połczynie Zdroju, grupa nawróconych chrześcijan rozpoczęła systematyczne zebrania w mieszkaniu prywatnym u jednej z rodzin w naszym mieście. W 1982 roku decyzją władz Kościoła, na wniosek ogólnego zebrania członków, placówka została przekształcona w samodzielny zbór. W tej formie wspólnota działała do roku 1985. Od tamtego czasu, pod przewodnictwem prezbitera Józefa Bałuczyńskiego ze Słupska i zaangażowaniu ówczesnego prezbitera okręgowego Mirosława Milewskiego, zbór rozpoczął starania o uzyskanie, bądź zakup budynku dla potrzeb jego społeczności. W 1988 u progu zmian politycznych w Polsce również i w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym zaczęły zachodzić zmiany.

„22 maja 1987 roku na ostatnim XII synodzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego postanowiono rozwiązać powołaną po drugiej wojnie światowej pod naciskiem władz - na wzór radziecki - religijną federację. (…) Postanowienie o rozwiązaniu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego zostało zatwierdzone 1 lutego 1988 roku decyzją ówczesnego Urzędu do Spraw Wyznań. Również decyzją w/w Urzędu z tego samego dnia zarejestrowano samodzielny Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.  Od 1 lutego 1988 roku datuje się więc ponowny samodzielny byt wyznaniowy zielonoświątkowców w Polsce. (…) Po ponownym uzyskaniu samodzielności Kościół Zielonoświątkowy doznał intensywnego rozwoju: w 1988 roku liczył 82 zbory, obecnie zaś 198 i ok. 20 tysięcy wiernych”

źródło: http://www.kz.pl

Zatem od 1988 roku datuje się również istnienie w Szczecinku zarejestrowanego Zboru BETEL Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinku. Pierwszym pastorem zboru w nowej formie organizacyjnej był wcześniej wspomniany prezbiter Józef Bałuczyński. Funkcję tę pełnił do roku 1990. Doprowadził on do zakupu budynku w stanie surowym przy ulicy Słonecznej 9 na potrzeby wspólnoty i dokonał wstępnych prac adaptacyjnych – między innymi przystosował małą salę do nabożeństw.

W 1990 roku do służby w zborze w Szczecinku oddelegowany został Bernard Kowalczyk, który zajął się głównie wykończeniem i adaptacją całego obiektu do życia zborowego. W tym miejscu należy wspomnieć o roli pastora Paula Dando, obecnie prowadzi zbór  Grace Church w Walii, który w dużej mierze finansowo przyczynił się do sfinalizowania prac remontowych oraz częstymi odwiedzinami i służbą misyjną w Polsce, przez wiele lat wspierał także rozwój społeczności w Szczecinku. Budynek ten jest miejscem zgromadzeń zboru do dnia dzisiejszego. Do 1993 roku Bernard Kowalczyk pełnił również obowiązki pastora.

W latach 1994 - 2003 pastorami zboru byli: prezbiter Jan Węgrowski i p.o. pastora Robert Antosz. Od roku 2003 do 30 czerwca 2011 pastorem zboru był br. Bernard Kowalczyk. Obecnie liderem zboru jest br. Dariusz Dyl, a funkcję pastora zboru pełni prezbiter okręgowy.

Zbór w Szczecinku liczy obecnie 28 dorosłych, ochrzczonych członków, 10 dzieci i grono sympatyków. Wielu członów wspólnoty mających korzenie w szczecineckim zborze obecnie znajduje się w innych miastach. Są to studenci bądź rodziny, które wyjechały do innych miast lub za granicę.

Przewiń do góry